Všetci máme lepšie a horšie dni. Stres, smútok, vyčerpanie, napätie, poruchy spánku, strach, či problémy vo vzťahoch sa môžu zdať nekonečné, hlavne keď sa s nimi nevieme sami efektívne vysporiadať. Nabaľujú sa, až máme pocit, že celý svet je proti nám a nikto nám nerozumie. S väčšinou psychologických problémov si vieme poradiť aj sami, ale keď trvajú dlho alebo sú intenzívne, je lepšie vyhľadať odbornú pomoc. S pomocou sa dá s problémami popasovať rýchlejšie, ľahšie a hlavne s trvalejším efektom.

Vychádzam zo psychoanalytickej teórie, pomáham porozumieť nefunkčným vzťahovým vzorcom a vnútorným konfliktom, ktoré bránia v autentickom a spokojnom prejavení sa.

PSYCHOANALYTICKÁ METÓDA

Psychoanalytický prístup je vedecky overený prístup liečby psychických problémov s dokázaným dlhodobým efektom aj po ukončení terapie a s výrazne vyššou úspešnosťou oproti ostatným terapiám.

Je to metóda, ktorá pomáha k osobnému rastu a sebapoznaniu predovšetkým skúmaním nevedomia klienta. Cieľom je navodenie zmeny a porozumenie príčin a súvislostí vzniku symptómov, pričom sa rešpektuje individualita jednotlivca. Predpokladá sa pravidelná a dlhodobá spolupráca. Na základe vzťahu s terapeutom dochádza k odhaleniu často nefunkčných schém správania a emocionálnych vzorcov klienta. Integrujú sa traumatické zážitky z detstva, a tým sa klient zbavuje vplyvu hlboko skrytých, silných, deštruktívnych a mätúcich emocionálnych reakcií, ktoré sa nesú celým životom a pôsobia vzťahové konflikty, problémy v práci, úzkosti, depresie, či závislosti.

Akonáhle sa bolestivé emocionálne zranenie dostane na povrch, a klient ho spracuje a vedome integruje, začnú sa budovať nové, zdravšie vzorce správania, myslenia a prežívania. Psychoanalýza a od nej odvodené metódy vedú k spokojnejšiemu životu a k lepšiemu manažmentu životných problémov.

JE TO METÓDA PRE VÁS?

Psychoanalýza je založená na rozhovore, pričom je nutná otvorenosť a dôvera oboch strán. Spoločne odhaľujú klientovo prežívanie a snažia sa porozumieť jeho základným konfliktom a vzťahovým vzorcom. Je to strastiplná a odvážna cesta, ktorá si vyžaduje Vašu osobnú zodpovednosť a nasadenie. Psychoanalytik neradí, nehodnotí ani nedoporučuje overené postupy (pokiaľ sa nejedná o vopred dohodnuté poradenstvo, či koučing).

Pokiaľ Vám každodenný život komplikujú nasledovné ťažkosti, a pokiaľ chcete prijať zodpovednosť za seba a zapracovať, sú pre Vás psychoanalytické konzultácie vhodnou alternatívou riešenia:

  • stavy smútku, depresie
  • panické stavy, strachy alebo úzkosti
  • poruchy spánku
  • traumatické zážitky
  • somatické a psychosomatické problémy
  • problémy v medziľudských vzťahoch
  • nízke sebavedomie

PODMIENKY SPOLUPRÁCE a PLATBA

Pred prvou návštevou je nutné sa telefonicky alebo emailom objednať. Je žiadúce, aby ste dodržiavali termín stretnutia. Po stretnutí je vhodné vyhradiť si čas na spracovanie zážitku.

V prípade, že potrebujete termín presunúť alebo zrušiť, je nutné oznámiť mi to čo najskôr ale minimálne 48 hodín pred sedením. V prípade, že tak neurobíte, bude vám účtovaná plná suma za sedenie.

Jedno sedenie trvá 50 minút a jeho cena je 40 Eur.  Je možné platiť v hotovosti po každom stretnutí alebo mesačne faktúrou prevodom na účet.