Vzdelaním som klinický psychológ. Absolvovala som výcvik v psychoanalytickej psychoterapii. Mám profesionálne skúsenosti v oblasti manažérskeho poradenstva v rokoch 2000 až 2006. Časť svojej kariéry som venovala portrétnej fotografii.  Mojím cieľom je, aby klient porozumel, zvládol a prepracoval svoje problémy a životné témy. Aby  chápal kým je, odkiaľ pochádza a kým chce byť.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

 • Kandidát vzdelávania v psychoanalýze pod Medzinárodnou psychoanalytickou spoločnosťou IPA
 • Riadny člen SSPAP (Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu)
 • Certifikát Psychoanalyticky orientovaného psychoterapeuta v IAPSA (Institut Aplikované Psychoanalýzy, Praha)
 • Registrácia v Slovenskej komore psychológov

ODBORNÁ KOMPETENCIA

 • 2019 – vedúci Skupinovej sekcie SSPAP
 • od 2015 – delegát pre Európsku Federáciu pre Psychoanalytickú Psychoterapiu
 • 2015-2019 – koordinátor Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP), člen Európskej Federácie pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (www.efpp.org)
 • 2015 – udelenie licencie psychoanalyticky orientovaného psychoterapeuta v Institutu Aplikované Psychoanalýzy, Praha
 • od 2012 – spolu-zakladajúci a riadny člen Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP)
 • 2002 – 2003 – 2-ročné teoretické vzdelanie v psychoanalýze v Institutu Aplikované Psychoanalýzy, Praha
 • 2000 – 2005 – 5-ročný výcvik v psychoanalytickej psychoterapii v Institutu Aplikované Psychoanalýzy, Praha
 • 1998 – 1999 – štúdium klinickej a aplikovanej sociálnej psychológie na Brigham Young University v USA
 • 2000 – ukončené magisterské štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

PODMIENKY SPOLUPRÁCE a PLATBA

Pred prvou návštevou je nutné sa telefonicky alebo emailom objednať. Je žiadúce, aby ste dodržiavali termín stretnutia. Po stretnutí je vhodné vyhradiť si čas na spracovanie zážitku.

V prípade, že potrebujete termín presunúť alebo zrušiť, je nutné oznámiť mi to čo najskôr ale minimálne 48 hodín pred sedením. V prípade, že tak neurobíte, bude vám účtovaná plná suma za sedenie.

Jedno sedenie trvá 45 minút a jeho cena je 50 Eur.