O MNE

Som psychológ pracujúci psychoanalytickou metódou. Od roku 2006 pôsobím vo vlastnej praxi, kde sa venujem dospelým klientom. Mojím cieľom je, aby klient porozumel, zvládol a prepracoval svoje problémy a životné témy. Aby  chápal kým je, odkiaľ pochádza a kým chce byť.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

Vzdelaním som psychológ. Absolvovala som výcvik v psychoanalytickej psychoterapii. Mám profesionálne skúsenosti v oblasti manažérskeho poradenstva v rokoch 2000 až 2006. Časť svojej kariéry som venovala portrétnej fotografii. Môj život je výrazne ovplyvnený a popretkávaný vedantou.

 • Kandidát ČPS (Česká psychoanalytická společnosť)
 • Riadny člen SSPAP (Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu)
 • Certifikát Psychoanalyticky orientovaného psychoterapeuta v IAPSA (Institut Aplikované Psychoanalýzy, Praha)
 • Registrácia v Slovenskej komore psychológov

daniela_1

ODBORNÁ KOMPETENCIA

 • 2019 – vedúci Skupinovej sekcie SSPAP
 • od 2017 – v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie
 • od 2015 – delegát pre Európsku Federáciu pre Psychoanalytickú Psychoterapiu
 • 2015-2019 – koordinátor Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP), člen Európskej Federácie pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (www.efpp.org)
 • 2015 – udelenie licencie psychoanalyticky orientovaného psychoterapeuta v Institutu Aplikované Psychoanalýzy, Praha
 • od 2012 – spolu-zakladajúci a riadny člen Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP)
 • 2002 – 2003 – 2-ročné teoretické vzdelanie v psychoanalýze v Institutu Aplikované Psychoanalýzy, Praha
 • 2000 – 2005 – 5-ročný výcvik v psychoanalytickej psychoterapii v Institutu Aplikované Psychoanalýzy, Praha
 • 1998 – 1999 – štúdium klinickej a aplikovanej sociálnej psychológie na Brigham Young University v USA
 • 2000 – ukončené magisterské štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave