PÝTATE SA

Pokiaľ Vám každodenný život komplikujú nasledovné ťažkosti, sú pre Vás psychoanalytické konzultácie vhodnou alternatívou riešenia:

  • stavy smútku, depresie, strachu alebo úzkosti
  • poruchy spánku
  • traumatické zážitky
  • somatické a psychosomatické problémy
  • problémy v medziľudských vzťahoch

Najlepšie emailom alebo telefonicky. Kontakt nájdete v záložke Kontakt.

To závisí od Vášho problému, charakteru prístupu a od požadovanej intenzity ho riešiť. Pri psychoanalytickom prístupe sú obyčajne stretnutia dohodnuté 1x až 3x do týždňa v ten istý deň a čas. Je možné dohodnúť sa na dvojhodinovom stretnutí, prípadne inak, podľa vašej potreby. Pre efekt sú dôležité dlhodobé, pravidelné stretnutia. Konzultácia trvá 50 minút.

Na stretnutie sa prichádza načas, aby nebol vyrušovaný klient pred Vami. Stretnutie je dohodnuté na konkrétnu hodinu, ktorú sa obe strany snažia dodržiavať. Ak prídete skôr, je možné počkať vo vstupnej hale.

Pokiaľ sa na stretnutie nemôžete dostaviť, oznámte mi to telefonicky alebo emailom najskôr ako môžete, minimálne 48 pred stretnutím. V tom prípade Vám ponúknem náhradný termín bez nároku platby za pôvodný termín. V prípade, že stretnutie nezrušíte dostatočne skoro, bude Vám účtovaná plná suma za stretnutie.
Konzultácie sú individuálne a preto nie je žiaduce, aby sa stretnutia zúčastnila tretia osoba.
V čase, keď prebieha psychoanalýza je vhodné obmedziť kontakt iba na pracovné stretnutia. V prípade náhodného stretnutia sa samozrejme dodržia bežné konvencie, ale vzťah sa ďalej nerozvíja.
Môžete si zvoliť pozíciu, ktorá Vám je pohodlnejšia, teda v sede alebo v ľahu, prípadne ju po čase zmeniť.
Dohodou. Je možné platiť v hotovosti po každom stretnutí alebo mesačne faktúrou prevodom na účet.