Pred prvou návštevou je nutné sa telefonicky alebo emailom objednať. Je žiadúce, aby ste dodržiavali termín stretnutia.

V prípade, že potrebujete termín presunúť alebo zrušiť, je nutné oznámiť mi to čo najskôr ale minimálne 48 hodín pred sedením. V prípade, že tak neurobíte, bude vám účtovaná plná suma za sedenie.

Jedno sedenie trvá 45 minút a jeho cena je od 50 Eur.