AKO BUDEME PRACOVAŤ

PSYCHOANALÝZA

Všetci máme lepšie a horšie dni. Stres, smútok, vyčerpanie, napätie, poruchy spánku, strach alebo medziľudské problémy môžu byť nekonečné, najmä ak nevieme, ako sa s nimi vysporiadať. Rastú do bodu, kedy máme pocit, že celý svet je proti nám a nie je tu nikto, kto by nám rozumel.
Vo väčšine prípadov sa s našimi psychickými problémami dokážeme vyrovnať, ale keď trvajú dlho alebo sú intenzívne, vždy je lepšie vyhľadať psychologickú pomoc. Svoje problémy tak dokážeme poraziť rýchlejšie, ľahšie a s trvalým efektom.

 

Ponúkam vám intenzívne psychoanalytické stretnutia, počas ktorých získavate nový pohľad, väčšie porozumenie seba a situácií, v ktorých sa nachádzate a zažívate sa slobodnejší a v pohode. Absolútna diskrétnosť je samozrejmá.

SKUPINOVÁ ANALÝZA

Skupinová analytická terapia kladie dôraz na komunikáciu a sociálny charakter človeka. Kombinuje psychoanalytické vhľady so sociálnym a medziľudským fungovaním. O takejto skupine môžeme uvažovať aj ako o procesnej skupine – t.j. skôr ako hodnotiť reakciu a jej adekvátnosť, sa zameriavame na proces, ako k tomu prišlo – napr. čo sa stalo, že sa cítime nahnevaní, alebo čo nám bráni v intímnejšom kontakte.

 

V skupine členovia zisťujú, že každý má odlišné prežívanie tej istej situácie. Naša nevedomá domnienka, že všetci všetko vnímame podobne, nás často privádza do konfliktných a veľmi frustrujúcich situácií. V skupine je možné prepracovať rozdielne pohľady a získať väčšie porozumenie pre rôzne sociálne, spoločenské ale aj partnerské nezhody a situácie. Prostredníctvom množstva interakcií sa členovia skupiny dostávajú  do kontaktu s nevedomými časťami seba, je možné premýšľať nad inak nepovšimnutými pocitmi v kontakte s druhými ľuďmi a tým odhaľovať nefunkčné vzťahové vzorce.

FAQ

Pokiaľ Vám každodenný život komplikujú nasledovné ťažkosti, sú pre Vás psychoanalytické konzultácie vhodnou alternatívou riešenia:

  • stavy smútku, depresie, strachu alebo úzkosti
  • poruchy spánku
  • traumatické zážitky
  • somatické a psychosomatické problémy
  • problémy v medziľudských vzťahoch

Najlepšie emailom alebo telefonicky. Kontakt nájdete v záložke Kontakt.

To závisí od Vášho problému, charakteru prístupu a od požadovanej intenzity ho riešiť. Pri psychoanalytickom prístupe sú  stretnutia dohodnuté 2x až 4x do týždňa.

Pre efekt sú dôležité dlhodobé, pravidelné stretnutia. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

Na stretnutie sa prichádza načas, aby nebol vyrušovaný klient pred Vami. Stretnutie je dohodnuté na konkrétnu hodinu, ktorú sa obe strany snažia dodržiavať. Ak prídete skôr, je možné počkať vo vstupnej hale.

Pokiaľ sa na stretnutie nemôžete dostaviť, oznámte mi to telefonicky alebo emailom najskôr ako môžete, minimálne 48 pred stretnutím. V tom prípade Vám ponúknem náhradný termín bez nároku platby za pôvodný termín. V prípade, že stretnutie nezrušíte dostatočne skoro, bude Vám účtovaná plná suma za stretnutie.

Konzultácie sú individuálne a preto nie je žiaduce, aby sa stretnutia zúčastnila tretia osoba.

V čase, keď prebieha psychoanalýza je vhodné obmedziť kontakt iba na pracovné stretnutia. V prípade náhodného stretnutia sa samozrejme dodržia bežné konvencie, ale vzťah sa ďalej nerozvíja.

Preferovaná pozícia je v ľahu. Terapeut sedí za Vašou hlavou. Takto je možné sa úplne pohĺbiť do vlastného vnútorného prežívania. V niektorých prípadoch je pohodlnejšia pozícia v sede.

Dohodou. Je možné platiť v hotovosti po každom stretnutí alebo mesačne faktúrou prevodom na účet.