Skupinová analýza

SKUPINOVÁ ANALÝZA

Od septembra 2022 sa v analytickej skupine uvoľnia 2 miesta. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte emailom, následne dohodneme vstupné pohovory do skupiny.

 

  • Počet členov:  5 – 7 stálych členov
  • Trvanie: dlhodobá skupina
  • Frekvencia, trvanie a čas stretnutí: 90 min (dve terapeutické hodiny), 1x týždenne v pondelok od 17:30 – 19:00
  • Cena: 20 eur za 1 stretnutie, vrátenie poplatku za nevyužitú skupinu len vo výnimočných prípadoch zo závažných zdravotných dôvodov
  • Miesto konania: Gagarinova 7/C, Bratislava, 3. poschodie
  • Kontakt: Mgr. Daniela Březnová, mobil: 0911 273 962, e-mail: daniela.breznova@gmail.com

 

Skupinová analytická psychoterapia je vhodná pre každého s opakujúcimi sa problémami a nespokojnosťou v osobných či pracovných vzťahoch, s problémami so sebavedomím, s opakujúcimi sa stavmi úzkosti, paniky, sociálnou alebo inou fóbiou, či psychosomatickými problémami. Skúsenosť s individuálnou terapiou pred vstupom do skupiny sa odporúča, avšak nie je jej podmienkou.  Je nežiadúce, aby sa členovia skupiny poznali pred vytvorením skupiny.

Pred zaradením do skupiny je nutné absolvovať 2 vstupné pohovory (cena 50 eur/stretnutie), o zaradení do skupiny Vás budem následne informovať.

ČO JE SKUPINOVÁ ANALÝZA A AKO FUNGUJE?

Skupinová analýza je založená na predpoklade, že ľudia sú spoločenské tvory. Počas celého života sme súčasťou viacerých skupín, či už v rodine alebo mimo nej.  Tak ako v týchto skupinách naše problémy vznikajú, tak môžu tieto problémy byť pochopené a vyriešené v chránenom a bezpečnom priestore terapeutickej skupiny. Prostredníctvom množstva interakcií sa členovia skupiny dostávajú do kontaktu s nevedomými časťami seba, stávajú sa celistvejšími a viac integrovaní.

 

Skupinová analytická terapia kladie dôraz na komunikáciu a sociálny charakter človeka. Kombinuje psychoanalytické vhľady so sociálnym a medziľudským fungovaním. Snaží sa porozumieť otvoreným systémom, v ktorých sa každý nachádza (osoby, skupiny, organizácie), ich dynamike a neustálej snahe nachádzať v nich rovnováhu. Využíva najmä 4 terapeutické faktory: sociálna integrácia, zrkadlenie, výmena, a porozumenie sociálneho nevedomia. Podporuje integráciu jednotlivca v rámci jeho vlastnej rodiny, komunity, či ostatného sociálneho okolia.

 

Ľudia v skupine majú možnosť otvorene hovoriť o svojom prežívaní, vyjadrovať svoje pocity, učiť sa porozumieť pocitom svojim a pocitom iných ľudí. V skupine môžeme iným pomáhať pri riešení ich problémov a naopak využiť ich pomoc pri riešení vlastných. Členovia skupiny môžu byť pre nás zrkadlom, umožnia nám pozrieť sa na seba „zvonka“ (hoci to niekedy môže byť nepríjemné, prispieva to k reálnejšiemu pohľadu na seba). Skupina ponúka možnosť získavať a ohraničovať si svoj priestor a poskytovať priestor ostatným a rešpektovať ich.

Dôležité je všímať si, čo sa v nás na skupine deje („tu a teraz“), keďže do súčasných vzťahov si často nevedomky premietame naše skúsenosti a vzťahy z minulosti. Konflikty sa riešia „v priamom prenose“ za spoluúčasti ostatných, čo umožní nahliadnuť na vlastnú rolu v problémových situáciách a poskytuje možnosť osvojiť si nové spôsoby ich zvládania.

ODBORNÁ KOMPETENCIA

  • od 2021 – člen medzinárodnej skupiny terapeutov pod vedením Haim Weinberga
  • 2018 – 2021 – teória a supervízia v skupinovej analýze v IIGA (Israel Institute of Group Analysis)
  • 2000 – 2005 –  5 – ročný výcvik v skupinovej psychoanalytickej terapii v IAPSA