PSYCHOANALYTICKÁ METÓDA

PSYCHOANALYTICKÁ METÓDA

Psychoanalýza je medzinárodne akceptovaný prístup, schválený pre svoje pozitívne dlhodobé účinky na klientov. Je určený všetkým, ktorí sú v ťažkej psychickej a emocionálnej situácii, túžia po sebauvedomení, osobnom raste a celkovom zlepšení kvality života. Cieľom je pochopiť príčiny a okolnosti vzniku symptómov.

 

Pracuje sa formou voľných asociácií; psychoanalytik pozorne počúva, klient pohodlne leží, tak aby nebol rušený. Spoločne vytvárajú priestor, v ktorom je možné odlišné porozumenie už známych aj nepoznaných obsahov. Na dosiahnutie požadovaného výsledku je potrebná pravidelná dlhodobá spolupráca.

 

Počas procesu vychádzajú neprispôsobivé schémy a emocionálne vzorce klienta. Traumy z raného detstva, nespracované fantázie a túžby, nevedomé pocity viny, ktoré ovplyvňujú naše prežívanie bez toho, aby sme si to uvedomovali,  je možné pochopiť a integrovať. Otvára sa tým šanca zbaviť sa hlbokých, skrytých, deštruktívnych a chaotických emocionálnych reakcií, ktoré ovplyvňujú život a spôsobujú medziľudské konflikty, problémy na pracovisku, úzkosti, depresie či osamelosť.

 

Len čo sú emocionálne bloky objavené, pochopené a prežité, budujú sa nové, zdravšie vzorce správania, myslenia a prežívania. Psychoanalýza nás vedie k vnútornej slobode, šťastnejšiemu životu a lepšiemu zvládaniu životných problémov.

JE TO PRE VÁS?

Psychoanalytický prístup je založený na rozhovore, pričom je potrebná otvorenosť a vzájomná dôvera. Spoločne odhaľujeme vnútorný svet klienta a snažíme sa pochopiť základné konflikty a vzorce. Klient leží tak, aby nebol vyrušovaný pohľadom na analytika. Spoločne sa tak môžeme nechať unášať vnútorným svetom klienta a snažíme sa mu porozumieť.

 

Je to náročná a odvážna cesta, ktorá si vyžaduje vašu osobnú zodpovednosť a odhodlanie. Psychoanalytik neradí ani nesúdi. Nie je tu preto, aby vás rozveselil alebo utešil. Je to tvrdá, zároveň fascinujúca práca, po ktorej nasleduje trvalá úľava od dlhodobých ťažkostí.

 

Ak sú niektoré z vašich problémov nasledovné a chcete prevziať zodpovednosť za seba, psychoanalytická metóda je pre vás dobrou voľbou:

  • smútok, depresia
  • neustála úzkosť alebo strach
  • poruchy spánku
  • traumy
  • psychosomatické problémy
  • medziľudské konflikty
  • nízke sebavedomie